Protokoll

RFSL

Här läggs PDF filer av protokollen från årsmöten och styrelsemöten upp så alla kan ta del av dem.

Dessa kommer laddas upp eftersom då dem lästs igenom av justerarna och blivit underskrivna. Papperskopior finns tillgängliga på Polstjärnan i kontoret.

Årsmöte 15/3 2020

Styrelsemöte 29/3 2020

Styrelsemöte 26/4 2020