Newcomers

RFSL

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Hej och välkommen till RFSL Newcomers Piteå Älvdal.

Ansvarig samordnare: Malin BäckströmE-post: newcomers@pitea.rfsl.se


Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning. Newcomers finns i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter.

Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

Med Newcomers vill vi erbjuda en trygg samlingspunkt och plattform där våra medlemmar får träffas, ta plats och komma till tals. Under våra veckoaktiviteter pratar vi om det svenska samhället och anordnar svenskalektioner, men vi delar också information om praktiska frågor. Vi arrangerar allt från simlektioner till studiebesök och ibland åker vi på Pride- och hbtq-festivaler, eller tipsar om andra evenemang och sociala sammankomster. Newcomers bistår även med juridisk rådgivning i asylärenden.

Newcomers är ett partipolitiskt obundet nätverk inom RFSL som bedriver opinionsbildning och strävar efter att påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtq-personers situation. Vi arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer – detta bland annat genom att sprida information om den nuvarande politiska och juridiska situationen för asylsökande hbtq-personer i Sverige. Vi strävar även efter att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.

RFSL är delaktiga i olika asylpolitiska sammanhang och arbetar aktivt för att skapa fler samarbeten med andra nationella och internationella aktörer som arbetar med asyl och/eller hbtq-frågor.

Använd kontaktformuläret nedan

Kontakt

Taggar:

LGBTQ Newcomers RFSL