Om oss

RFSL

RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 33 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 6 000 medlemmar (maj 2014). 2007 bytte förbundet utläsningen av sitt namn från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande till RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 2014 gjordes ett tillägg i utläsningen, till att förbundet heter RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Vad gör RFSL?

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. RFSL:s verksamhet är mångsidig och består bland annat av politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan det röra sig om allt ifrån att uppvakta politiker och myndigheter och erbjuda utbildningar till att arrangera fester och andra sociala aktiviteter. Mycket av det politiska arbetet sker på central förbundsnivå, medan den individstödjande och sociala verksamheten oftast sker på avdelningsnivå.

RFSL Piteå älvdal

RFSL Piteå Älvdal verkar främst i Norrbotten. Föreningen startades 1991 under namnet RFSL Piteå, vilket senare ändrades till RFSL-Piteå Älvdal & norra Västerbotten 2003 och gick tillbaka till RFSL Piteå älvdal då Skellefteå fick en egen lokalavdelning i januari 2014. Vårt kansli och föreningslokal Polstjärnan finns på Prästgårdsgatan 23 i Piteå, men vi verkar i totalt 4 kommuner i Norrbotten.

Vad gör RFSL Piteå älvdal?

  • RFSL Piteå älvdal arbetar för att homosexuella, bisexuella,  transpersoner,queer och intersex ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.
  • Vi försöker också verka för att förbättra den personliga och sociala situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner,queer samt intersex.
  • Vi vill tillhandahålla saklig information och upplysning kring sexual- och samlevnadsfrågor och andra frågor som rör HBTQ.
  • Vi samverkar med de olika lokala RFSL-avdelningarna och riksförbundet RFSL.

Aktivitetsutbud

Vi har ett varierat aktivitetsutbud, som till exempel består av

  • Fester och kafékvällar för medlemmarna
  • Skolinformation
  • Säkrare Sex-upplysning
  • Politikerkontakter, uppvaktningar av myndigheter och kommuner
  • Anordning av konferenser

Det är styrelsen som sköter det löpande arbetet, men alla medlemmar är välkomna att delta i verksamheten, föreslå aktiviteter och vara med och genomföra olika arrangemang.

I februari/mars har vi årsmöte där en ny styrelse väljs. I stadgarna står det bland annat angivet att föreningens ambition ska vara en jämn könsfördelning i styrelsen.

Taggar:

RFSL Piteå